top of page

Kuljetusehdot

Alla on lueteltu yleiset matkustajien ja matkatavaroiden kuljetusehdot, joita sovelletaan lennoille, joita JS Aviation operoi.

Yleiset matkustajien ja matkatavaroiden kuljetusehdot

(TILAUS / ILMATAKSI / YHTEYSLENNOT)

 

Nämä yleiset kuljetusehdot ovat ainoat yleiset ehdot, jotka sitovat JS Aviationia, Joen Service Oy: tä. Muut lentoliikenteen harjoittajat ovat antaneet yleisiä kuljetusehtoja, jotka voivat poiketa näistä yleisistä kuljetusehdoista, ja joita sovelletaan lentoliikenteeseen.

 

1 ARTIKLA — MÄÄRITELMÄT

2 ARTIKLA — SISÄLLÖN SOVELTAMINEN

3 ARTIKLA - EI SOVELLETTAVA

4 ARTIKLA —KULJETUSHINNAT, VEROT JA MUUT MAKSUT

5 ARTIKLA — VARAUKSET

6 ARTIKLA - LÄHTÖSELVITYS JA KONEESEEN NOUSU

7 ARTIKLA - KULJETUKSESTA KIELTÄYTYMINEN JA  KULJETUKSEN RAJOITTAMINEN

8 ARTIKLA — MATKATAVARA

9 ARTIKLA — AIKATAULUT JA POIKKEUKSET

10 ARTIKLA - PALAUTUKSET

11 ARTIKLA — TOIMINTA ILMA-ALUKSESSA

12 ARTIKLA — LISÄPALVELUJEN JÄRJESTELYT

13 ARTIKLA —HALLINNOLLISET MUODOLLISUUDET

14 ARTIKLA - EI SOVELLETTAVA

15 ARTIKLA — VASTUU VAHINGOISTA

16 ARTIKLA - VAATIMUSTEN JA TOIMIEN RAJOITUKSET

17 ARTIKLA - MUUT EHDOT

18 ARTIKLA — TULKINTA

19 ARTIKLA — MUUTOKSET JA VAPAUTUS

 

 

1 ARTIKLAN MÄÄRITELMÄT

 

Näissä olosuhteissa sovelletaan seuraavaa:

"Me", "meidän" "itsemme" tai "me" tarkoittaa JS Aviationia.

"Sinä", "sinun" tai "itse" tarkoittaa henkilöä, lukuun ottamatta miehistön jäseniä, joita kuljetetaan tai tullaan kuljettamaan lentokoneessa sopimuksen tai lipun perusteella.

 "Valtuutettu edustaja" tarkoittaa matkustajamyynnin edustajaa, jonka olemme nimittäneet edustamaan meitä lentoliikenteen myynnissä palveluissamme.

 "Matkalaukku" tarkoittaa henkilökohtaista omaisuuttasi, joka seuraa sinua matkan yhteydessä. Ellei toisin mainita, se koostuu sekä kirjatusta että kirjaamattomasta matkatavarastasi.

"Sopimusehdot" tarkoittavat lippuasi tai reittisuunnitelmaasi / kuittiisi sisältyviä tai toimitettuja tekstejä, jotka on merkitty sellaisiksi ja joihin sisältyvät viitattuna nämä kuljetusehdot ja ilmoitukset.

'Yleissopimus' tarkoittaa mitä tahansa seuraavista välineistä:

 

i) Montrealin yleissopimus (1999)

 

(ii) Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettu yleissopimus tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (jäljempänä Varsovan yleissopimus);

 

(iii) Varsovan yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna Haagissa 28. syyskuuta 1955;

 

(iv) Varsovan yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1975 Montrealin lisäpöytäkirjalla nro 1;

 

v) Varsovan yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna Haagissa ja Montrealin lisäpöytäkirjalla N: o 2 (1975);

 

vi) Varsovan yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna Haagissa ja Montrealin lisäpöytäkirjalla nro 4 (1975);

 

vii) Guadalajaran lisäkokous (1961) (Guadalajara).

 

"Vahinko" sisältää matkustajan kuoleman, haavoittumisen tai ruumiinvamman, menetyksen, osittaisen menetyksen, varkauden tai muun vahingon, joka aiheutuu kuljetuksesta tai muusta siihen liittyvästä palvelusta.

 

”Päivillä” tarkoitetaan kalenteripäiviä, mukaan lukien kaikki viikon seitsemän päivää; edellyttäen, että ilmoitusta varten ilmoituksen lähettämispäivää ei lasketa; ja edellyttäen lisäksi, että lipun voimassaolon keston määrittämistä varten ei oteta huomioon päivää, jona lippu myönnetään, tai aloitettua lentoa.

 ”Ylivoimainen este” tarkoittaa epätavallisia ja ennakoimattomia olosuhteita, jotka eivät ole sinun hallinnassasi ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikkea huolellisuutta olisi noudatettu. "Matkustaja" tarkoittaa henkilöä, lukuun ottamatta miehistön jäseniä, jota kuljetetaan tai kuljetetaan lentokoneessa lipun mukaisesti. (Katso myös määritelmät "sinä", "sinun" ja "itse").

 ”SDR” tarkoittaa Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityistä nosto-oikeutta. "Tariffilla" tarkoitetaan julkaistuja hintoja, maksuja ja / tai niihin liittyviä lentoyhtiön kuljetusehtoja, jotka on tarvittaessa toimitettu asianomaisille viranomaisille.

 

 "Lippu" tarkoittaa joko asiakirjaa, jonka otsikko on "Matkalippu ja matkatavarakuitti", tai elektronista lippua, yhteyslennon vahvistusta ja kuittia tai tilaussopimusta, joka on jokaisessa tapauksessa joko itse tai puolestamme antama, ja sisältää sopimusehdot, ilmoitukset ja kupongit .

"Kirjaamattomalla matkatavaralla" tarkoitetaan mitä tahansa muuta matkatavaraa kuin kirjattua matkatavaraa.

 

 

2 ARTIKLA SOVELTAMISALA

 

2.1 YLEISTÄ

Lukuun ottamatta kohdissa 2.2, 2.4 ja 2.5 mainittuja kuljetusehtojamme sovelletaan vain lentämillemme lennoille, lentokoneella, jota operoidaan nimellä JS Aviation

 

2.2 TILAUKSEN TOIMINTA

Jos kuljetus tapahtuu tilaus- tai lentotaksisopimuksen mukaisesti tai yhteyslentona, sovelletaan näitä kuljetusehtoja.

 

2.4 LAINSÄÄDÄNTÖ

 

Näitä kuljetusehtoja sovelletaan, elleivät ne ole ristiriidassa tariffien tai sovellettavan lain kanssa, jolloin kyseiset tariffit tai lait ovat ensisijaisia.

Jos jokin näiden kuljetusehtojen määräys on pätemätön sovellettavan lain mukaan, muut säännökset pysyvät kuitenkin voimassa.

 

2.5 EHDOT PÄTEVÄT SÄÄNNÖSTEN YLI

Ellei näissä kuljetusehdoissa toisin määrätä, nämä kuljetusehdot ovat etusijalla, jos näiden kuljetusehtojen ja muiden mahdollisesti tiettyjä aiheita koskevien ja voimassa olevien säännöstemme välillä on ristiriitaa.

 

3 ARTIKLA - EI SOVELLETTAVA

 

4 ARTIKLA — KULJETUSHINNAT, VEROT JA MUUT MAKSUT

 

4.1 HINNAT

 

Hinnat koskevat vain kuljetusta lähtöpaikan lentokentältä määränpään lentokentälle, ellei toisin ole erikseen mainittu. Hinnat eivät sisällä maaliikennepalveluja lentoasemien välillä eivätkä lentokenttien ja kaupunkiterminaalien välillä. Hintasi lasketaan tilaussopimuksessa tai yhteyslennon vahvistuksessa ja kuitissa sovitulla tavalla.

 

4.2 VEROT, MAKSUT JA MAKSUT

 

Hallitus tai muu viranomainen tai lentoaseman pitäjä perii sovellettavat verot, maksut ja maksut. Lentomatkoista perittävät verot ja maksut muuttuvat jatkuvasti, ja ne voidaan periä sopimuksen päivämäärän jälkeen. Jos sopimuksessa ilmoitettu vero tai maksu nousee, sinun on maksettava se. Vastaavasti, jos uusi vero tai maksu määrätään myös sopimuksen jälkeen, sinun on maksettava se. Vastaavasti, jos verot tai maksut, jotka olet maksanut meille sopimuksen tekohetkellä, poistetaan tai alennetaan siten, että ne eivät enää koske sinua, tai jos maksetaan pienempi summa, sinulla on oikeus vaatia hyvitystä. Pidätämme oikeuden periä kohtuullinen hallintomaksu tällaisesta palautuksesta.

 

4.3 VALUUTTA

 

Hinnat, verot ja maksut maksetaan sen maan valuutassa, jossa sopimus tehdään, ellemme me tai valtuutettu edustajamme ole ilmoittanut toista valuuttaa, maksun yhteydessä tai ennen maksun suorittamista (esimerkiksi paikallisen valuutan vaihtokelvottomuuden vuoksi). Voimme harkintamme mukaan hyväksyä maksun toisessa valuutassa.

 

5 ARTIKLA — VARAUKSET

 

5.1 VARAUSVAATIMUKSET

 

5.1.1 Me tai valtuutettu edustajamme kirjaamme varauksesi. Pyynnöstä toimitamme sinulle kirjallisen vahvistuksen varauksistasi.

 

5.1.2 Tilaussopimus tai yhteyslennon vahvistus ja kuitti voivat rajoittaa tai sulkea pois oikeuden muuttaa tai peruuttaa varauksia.

 

5.3 HENKILÖTIEDOT

 

Ymmärrät, että henkilötietoja on annettu meille seuraaviin tarkoituksiin: varauksen tekeminen, lipun ostaminen, lisäpalvelujen hankkiminen, palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen, maahanmuutto- ja maahantulomenettelyjen helpottaminen ja tällaisten tietojen asettaminen valtion virastojen saataville matkasi toteuttamista varten. Näihin tarkoituksiin valtuutat meidät säilyttämään ja käyttämään tällaisia ​​tietoja ja välittämään ne omille toimistoillemme, valtuutetuille edustajillemme, valtion virastoille, muille operaattoreille tai yllä mainittujen palvelujen tarjoajille.

 

5.4 ISTUMAPAIKKA

 

Emme voi taata mitään tiettyä paikkaa. Pidätämme oikeuden määrittää tai uudelleenjärjestellä istumapaikkoja milloin tahansa, myös lentokoneeseen nousemisen jälkeen. Tämä voi olla tarpeen toiminnan turvallisuuden muiden turvajärjestelyjen vuoksi.

 

6 ARTIKLA - LÄHTÖSELVITYS JA KONEESEEN NOUSU

 

6.1 Lähtöselvitysaikataulu on erilainen jokaisella lentokentällä, ja suosittelemme, että selvität nämä lähtöselvitysajat itsellesi ja noudatat niitä. Matkasi sujuu sujuvammin, jos annat itsellesi riittävästi aikaa noudattaa lähtöselvitysaikoja. Pidätämme oikeuden peruuttaa varauksesi ilman hyvitystä, jos et noudata ilmoitettuja lähtöselvitysaikoja. Me tai valtuutetut edustajamme annamme tietoa lähtöselvitysajasta ensimmäiselle lennollesi. Sinun tulee selvittää itsellesi lähtöselvitysajat muista matkasi lennoista. Lentojen lähtöselvitysajat löytyvät aikataulustamme tai saat ne meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme.

 

6.2 Sinun on oltava lähtöportilla viimeistään aikana, jonka ilmoitamme sinulle lähtöselvityksen yhteydessä.

 

6.3 Voimme peruuttaa sinulle varatun paikan, jos et saavu ajoissa lennolle.

 

6.4 Emme ole vastuussa sinulle vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että et noudata tämän artiklan määräyksiä. Jos et ole lähtöselvityksessä tai lähtöportilla ilmoitettuihin aikoihin, ota heti yhteyttä henkilökuntaamme.

 

 

7 ARTIKLA KULJETUKSESTA KIELTÄYTYMINEN JA RAJOITTAMINEN

 

7.1 OIKEUS KIELTÄYTYÄ KULJETUKSESTA

 

Kohtuullisen harkintamme mukaisesti voimme kieltäytyä kuljettamasta sinua tai matkatavaroitasi, jos olemme ilmoittaneet sinulle kirjallisesti, ettemme kuljeta sinua milloin tahansa tällaisen ilmoituksen päivämäärän jälkeen. Tässä tilanteessa sinulla on oikeus hyvitykseen.

 

Voimme myös kieltäytyä kuljettamasta sinua tai matkatavaroitasi, jos yksi tai useampi seuraavista on tapahtunut tai uskomme kohtuullisesti, että niitä voi tapahtua:

 

7.1.1 tällainen toiminta on tarpeen sovellettavien hallituksen lakien, asetusten tai määräysten noudattamiseksi;

 

7.1.2 sinun tai matkatavarasi kuljetus voi vaarantaa tai vaikuttaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuuteen, terveyteen tai olennaisesti mukavuuteen;

 

7.1.3 henkinen tai fyysinen tilasi, mukaan lukien alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alla olo aiheuttaa vaaraa itsellesi, matkustajille, miehistöön tai omaisuudelle;

 

7.1.4 olet tehnyt väärinkäytöksiä aikaisemmalla lennolla, ja meillä on syytä uskoa, että tällainen käyttäytyminen saattaa toistua;

 

7.1.5 olet kieltäytynyt alistumasta turvatarkastukseen;

 

7.1.6 et ole maksanut sovellettavaa hintaa, veroja tai maksuja;

 

7.1.7 sinulla ei näytä olevan voimassa olevia matkustusasiakirjoja, saatat yrittää päästä maahan, jonka kautta olet kauttakulkumatkalla, tai johon sinulla ei ole voimassa olevia matkustusasiakirjoja, tuhota asiakirjat lennon aikana tai kieltäytyä luovuttamasta matkustusasiakirjojasi ohjaamomiehistölle kuittia vastaan, jos sitä pyydetään;

 

7.1.8 esität lipun, joka on hankittu laittomasti, on ostettu muulta taholta kuin meiltä tai valtuutetulta edustajalta tai on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, on väärennös tai et voi todistaa olevasi henkilö, joka on nimetty lipussa;

 

7.1.9 et ole noudattanut edellä kohdassa 3.3 asetettuja kuponkijärjestystä ja käyttöä koskevia vaatimuksia tai esität lipun, joka on annettu tai muutettu millään muulla tavalla kuin meidän tai valtuutetun edustajamme toimesta tai lippua on vahingoitettu;

 

7.1.10 et noudata turvallisuusohjeitamme.

 

7.2 ERIKOISAPU

 

Ilman huoltajaa olevien lasten, liikuntakyvyttömien henkilöiden, raskaana olevien naisten, sairastuneiden tai muiden erityistä apua tarvitsevien henkilöiden kuljetusten hyväksyminen edellyttää etukäteen sopimista kanssamme. Vammaisia matkustajia, jotka ovat ilmoittaneet meille vammastaan ja mahdollisista erityisvaatimuksista lippujen ostohetkellä ja jotka olemme nimenomaisesti hyväksyneet kirjallisesti, ei voida myöhemmin kieltäytyä kuljettamasta tällaisen nimenomaisesti hyväksytyn vammaisuuden tai erityisvaatimusten perusteella.

 

8 ARTIKLA — MATKATAVARAT

 

8.1 ILMAINEN MATKATAVARA

 

Voit kuljettaa osan matkatavaroistasi maksutta ehtojemme ja rajoituksemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla pyynnöstä meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme.

 

8.2 LISÄMATKATAVARAT

 

Sinun on maksettava matkatavaroiden kuljetuksesta veloitettava maksu, joka ylittää ilmaisen matkatavaramäärän. Nämä hinnat ovat saatavilla meiltä pyynnöstä.

 

8.3 ESINEET JOITA EI HYVÄKSYTÄ MATKATAVARAKSI

 

8.3.1 Et saa sisällyttää matkatavaroihisi:

 

8.3.1.1 esineet, jotka saattavat vaarantaa ilma-aluksen tai siinä olevat henkilöt ja omaisuuden, kuten esineet, jotka on määritelty ohjeessa: Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) tekniset ohjeet vaarallisten aineiden turvalliseen ilmakuljetukseen, Kansainvälinen lentokuljetusliitto (IATA) vaarallisten aineiden säännökset ja säännöksemme (lisätietoja on saatavana pyynnöstä);

 

8.3.1.2 tavarat, joiden kuljettaminen on kielletty minkä tahansa valtion sovellettavien lakien, asetusten tai määräysten mukaisesti, josta lennämme tai mihin lennämme;

 

8.3.1.3 tavarat, joita pidämme sopimattomina kuljetukseen, koska ne ovat vaarallisia, epäturvallisia tai painonsa, kokonsa, muotonsa tai luonteensa vuoksi tai jotka ovat hauraita tai helposti pilaantuvia, ottaen huomioon muun muassa käytössä olevan lentokonetyypin. Tietoja kelpaamattomista tavaroista on saatavilla pyynnöstä.

 

8.3.2 Muiden kuin metsästys- ja urheilutarkoituksiin tarkoitettujen ampuma-aseiden ja ammusten kuljettaminen matkatavarana on kielletty. Ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet metsästys- ja urheilutarkoituksiin voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi. Ampuma-aseet on pakattava lataamattomina erillään ampumatarvikkeista ja varmistin päällä sekä pakattava asianmukaisesti. Ammusten kuljettamiseen sovelletaan ICAO:n ja IATA:n määräyksiä 8.3.1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

 

8.3.3 Aseet, kuten antiikkiaseet, miekat, veitset ja vastaavat esineet, voidaan hyväksyä kirjattavaksi matkatavaraksi harkintamme mukaan, mutta ne eivät ole sallittuja lentokoneen matkustamossa.

 

8.3.4 Kirjattuihin matkatavaroihin ei saa sisällyttää rahaa, koruja, jalometalleja, tietokoneita, kameroita, matkapuhelimia, elektronisia laitteita, soittimia, laseja / aurinkolaseja, avaimia, lääkkeitä, arvopapereita tai muita arvoesineitä, osaketodistuksia, joukkovelkakirjoja tai muita arvokkaita asiakirjoja, liikeasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyystodistuksia tai näytteitä.

 

8.3.5 Jos matkatavaroissasi on kielloista huolimatta kappaleissa 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 tarkoitettuja esineitä, olet vastuussa tällaisten esineiden aiheuttamista vahingoista. Tällaisten esineiden vahingoittumiseen sovelletaan yleissopimuksen mukaisia vastuurajoituksia soveltuvan yleissopimuksen mukaisesti. Meillä ei ole vastuuta, jos vahinko johtuu matkatavaran luontaisesta virheestä, laadusta tai viasta.

 

8.3.6 Ellei sovellettava Suomen laki toisin vaadi, emme ole vastuussa vahingoista matkatavaroillesi matkatavaroiden sisältämän omaisuuden aiheuttamana. Jokainen matkustaja, jonka omaisuus aiheuttaa vahinkoa toisen matkustajan matkatavaroille tai JS Aviationin omaisuudelle, on korvattava meille kaikki tästä aiheutuneet menetykset ja kulut ja on vastuussa niistä.

 

8.4 OIKEUS KIELTÄYTYÄ KULJETUKSESTA

 

8.4.1 Jollei kohdista 8.3.2 ja 8.3.3 muuta johdu, kieltäydymme kuljettamasta matkatavarana kohdassa kuvattuja esineitä

8.3, ja saatamme kieltäytyä tällaisten tavaroiden kuljettamisen jatkamisesta löydettyämme tällaisia.

 

8.4.2 Voimme kieltäytyä kuljettamasta mitään tavaraa sen koon, muodon, painon, sisällön tai luonteen vuoksi tai turvallisuus- tai toiminnallisista syistä tai muiden matkustajien mukavuuteen viitaten.

 

8.4.3 Voimme kieltäytyä ottamasta matkatavaroita kuljetettavaksi, elleivät ne ole kohtuullisen mielipiteemme mukaan asianmukaisesti ja turvallisesti pakattu sopiviin kuljetusvälineisiin. Tietoja pakkauksista ja kuljetusvälineistä, joita meille ei voida hyväksyä, on saatavana pyynnöstä.

 

8.5 TARKASTUSOIKEUS

 

Turvallisuussyistä sallit henkilötarkastuksen ja skannauksen sekä matkatavarasi tarkastuksen, skannauksen tai röntgenkuvan. Jos et ole käytettävissä, matkatavarasi voidaan tarkastaa poissaollessasi sen selvittämiseksi, onko sinulla hallussasi tai onko matkatavaroissasi kohdassa 8.3.1 kuvattu esine tai ampuma-aseita, ammuksia tai aseita, joita ei ole meille luovutettu 8.3.2 tai 8.3.3 kohdan mukaisesti. Jos et halua noudattaa pyyntöä, voimme kieltäytyä kuljettamasta sinua ja matkatavaroitasi. Jos tarkastus tai skannaus aiheuttaa vahinkoa sinulle, tai tarkastus, skannaus tai röntgenkuva aiheuttaa vahinkoa matkatavaroillesi, emme ole vastuussa vahingoista, ellei kyse ole virheestämme tai huolimattomuudestamme.

 

8.6 KIRJATTU MATKATAVARA

 

8.6.1 Kun toimitat meille matkatavarasi, jotka haluat kirjata, otamme nämä kuljettaaksemme ja annamme matkatavaroiden tunnistemerkin jokaiselle kirjatulle matkatavarallesi.

 

8.6.2 Kirjattavaan matkatavaraan on kiinnitettävä nimesi tai muu henkilötunnisteesi.

 

8.6.3 Kirjattu matkatavara kuljetetaan aina, kun se on mahdollista, samalla lentokoneella kuin sinä, ellei turvallisuudesta tai toiminnallisista syistä päätetä kuljettaa se vaihtoehtoisella lennolla. Jos kirjattava matkatavarasi kuljetetaan seuraavalla lennolla, toimitamme sen sinulle, ellei sovellettava laki vaadi sinua olemaan läsnä tulliselvityksessä.

 

8.7 KIRJAAMATON MATKATAVARA

 

8.7.1 Matkatavaroiden, jotka kuljetat lentokoneessa, on oltava edessäsi olevan istuimen alla tai suljetussa säilytystilassa lentokoneen matkustamossa. Jos matkatavaroitasi ei voida säilyttää tällä tavalla tai jos niitä on liikaa tai jos niitä pidetään jostain syystä vaarallisena, ne on kuljetettava kirjattuna matkatavarana. Voimme määrittää korkeimmat mitat ja / tai painon matkatavaroille, jotka voit ottaa mukaasi lentokoneeseen.

 

8.7.2 Esineet, joita ei voida kuljettaa tavaratilassa (kuten herkkiä soittimia) ja jotka eivät täytä kohdan 8.8.1 vaatimuksia, hyväksytään kuljetettaviksi matkustamossa vain, jos olet ilmoittanut meille siitä etukäteen ja olemme antaneet luvan. Saatat joutua maksamaan erillisen maksun tästä palvelusta.

 

8.8 KIRJATUN MATKATAVARAN NOUTAMINEN JA TOIMITUS

 

8.8.1 Jollei kohdasta 8.6.3 muuta johdu, sinun on noudettava kirjattava matkatavarasi heti, kun se on saatavilla määränpäässäsi tai välilaskussa. Jos et nouda sitä kohtuullisessa ajassa, voimme veloittaa sinulta varastointimaksun. Jos kirjattua matkatavaraa ei noudeta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun se on asetettu saataville, voimme hävittää sen ilman mitään vastuuta sinulle.

 

8.8.2 Ainoastaan ​​matkatavaroiden tarkistus- ja matkatavaratunnisteen haltijalla on oikeus ottaa vastaan kirjattu matkatavara.

 

8.8.3 Jos kirjattua matkatavaraa noutava henkilö ei pysty esittämään matkatavarakuittia ja tunnistamaan matkatavaraa matkatavaran tunnisteen avulla, toimitamme matkatavaran kyseiselle henkilölle vain sillä ehdolla, että hän todistaa tyydyttävällä tavalla oikeutensa matkatavaroihin.

 

8.9 ELÄIMET

 

Jos suostumme kuljettamaan eläimiäsi, ne kuljetetaan seuraavin ehdoin:

 

8.9.1 Sinun on varmistettava, että eläimet, kuten koirat, kissat, kotilinnut ja muut lemmikkieläimet, on asianmukaisesti kuljetusvälineeseen pakattu (häkki tms.) ja että niiden mukana on voimassa olevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuloluvat ja muut tulo- tai kauttakulkumaiden edellyttämät asiakirjat. Jos näin ei ole, eläimiä ei voida hyväksyä kuljetukseen. Tällaiseen kuljetukseen voidaan soveltaa määrittelemiämme lisäehtoja, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

 

8.9.2 Jos eläin hyväksytään matkatavaraksi, sitä ei saa sisällyttää ilmaiseen matkatavaramäärään yhdessä sen astian ja ruoan kanssa vaan se muodostaa ylimääräisen matkatavaran, josta sinun on maksettava sovellettavat maksut.

 

8.9.3 Vammaisten matkustajien mukana olevat opaskoirat kuljetetaan maksutta normaalien ilmaisten matkatavaroiden lisäksi ehdoillamme, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

 

8.9.4 Emme ole vastuussa sellaisen eläimen vahingoittumisesta tai menetyksestä, sairaudesta tai kuolemasta, jonka olemme luvanneet kuljettaa, ellemme ole huolimattomia.

 

8.9.5 Meillä ei ole vastuuta mistään sellaisesta eläimestä, jolla ei ole kaikkia tarvittavia poistumis-, maahantulo-, terveys- ja muita asiakirjoja liittyen eläimen maahantuloon tai kauttakulkemiseen mihinkään maahan, osavaltioon tai alueelle, ja eläintä kuljettavan henkilön on korvattava meille sakot, kustannukset, tappiot tai vastuut, jotka ovat meille kohtuudella määrätty tai aiheutuneet.

 

 

9 ARTIKLA — AIKATAULUT JA POIKKEUKSET

 

9.1 AIKATAULUT

 

9.1.1 Aikatauluissa esitetyt lentoajat voivat muuttua julkaisupäivän ja tosiasiallisen matkustuspäivän välillä.

 

9.1.2 Ennen varauksen hyväksymistä ilmoitamme sinulle aikataulun mukaisesta lähtöajasta. Saatamme joutua muuttamaan aikataulun mukaista lähtöaikaa lippusi myöntämisen jälkeen. Jos annat meille yhteystiedot, pyrimme ilmoittamaan sinulle kaikista tällaisista muutoksista.

 

10 ARTIKLA - PALAUTUKSET

 

10.1 Palautamme sopimuksen perusteella suoritettavan maksun, jos palautettavuus on määritelty tilaussopimuksessa tai yhteyslennon vahvistuksessa ja kuitissa.

 

10.2 VALUUTTA

 

Pidätämme oikeuden tehdä hyvitys samalla maksutavalla ja samalla valuutalla, jota käytettiin lipun maksamiseen.

 

11 ARTIKLA — TOIMINTA ILMA-ALUKSESSA

 

11.1 YLEISTÄ

 

Jos kohtuullisen mielipiteemme mukaan käyttäydyt lentokoneessa vaarantaen ilma-aluksen tai jonkun aluksella oleva henkilön tai omaisuuden tai estät miehistöä heidän tehtäviensä suorittamisessa, tai jos et noudata miehistön ohjeita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, niihin ohjeisiin, jotka liittyvät tupakointiin, alkoholin tai huumeiden käyttämiseen tai käyttäytydyt tavalla, joka aiheuttaa epämukavuutta, hankaluutta tai vahinkoa tai loukkaantumista muille matkustajille tai miehistön jäsenille, voimme toteuttaa sellaisia ​​toimenpiteitä, jotka katsomme kohtuullisen tarpeellisiksi tällaisen käyttäytymisen jatkumisen estämiseksi, mukaan lukien sitominen. Sinut voidaan poistaa ilma-aluksesta ja voimme kieltäytyä kuljettamasta sinua eteenpäin milloin tahansa, ja sinut voidaan asettaa syytteeseen ilma-aluksessa tehdyistä rikoksista.

 

11.2 ELEKTRONISET LAITTEET

 

Turvallisuussyistä voimme kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelinten, kannettavien tietokoneiden, kannettavien nauhureiden, kannettavien radioiden, CD- ja MP3-soittimien, elektronisten pelien tai lähetyslaitteiden, mukaan lukien radio-ohjattavien laitteiden lelujen ja radiopuhelinten toimintaa lentokoneessa. Kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien käyttö on sallittua.

 

12 ARTIKLA — LISÄPALVELUJEN JÄRJESTELYT

 

12.1 Jos teemme järjestelyjä kolmannen osapuolen kanssa muiden palvelujen kuin lentokuljetusten tarjoamiseksi tai jos annamme lipun tai tositteen, joka liittyy kolmannen osapuolen tarjoamiin kuljetuksiin tai palveluihin (muut kuin lentokuljetukset), kuten hotellivaraukset tai autonvuokraus, toimimalla näin toimimme vain edustajanasi. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ehtoja sovelletaan. Meillä ei ole vastuuta sinulle tällaisista palveluista, paitsi huolimattomuudestamme tällaisten järjestelyjen tekemisessä.

 

12.2 Jos tarjoamme sinulle myös maakuljetuksia, tällaiseen maakuljetukseen voidaan soveltaa muita ehtoja. Tällaiset ehdot ovat saatavilla meiltä pyynnöstä.

 

13 ARTIKLA —HALLINNOLLISET MUODOLLISUUDET

 

13.1 YLEISTÄ

 

13.1.1 Olet vastuussa kaikkien vaadittujen matkustusasiakirjojen ja viisumien hankkimisesta sekä kaikkien niiden maiden lakien, asetusten, määräysten, vaatimusten ja matkavaatimusten noudattamisesta, joista lennetään, mihin tai jonka kautta kuljet.

 

13.1.2 Emme ole vastuussa seurauksista matkustajille, jotka johtuvat siitä, että hän ei saa tällaisia ​​asiakirjoja tai viisumeita tai ei noudata lakeja, asetuksia, määräyksiä, vaatimuksia, vaatimuksia, sääntöjä tai ohjeita.

 

13.2 MATKUSASIAKIRJAT

 

Ennen matkaa sinun on esitettävä kaikki kyseisten maiden lakien, asetusten, järjestysten, vaatimusten tai muiden vaatimusten edellyttämät maastapoistumis-, maahantulo-, terveys- ja muut asiakirjat ja annettava meille lupa ottaa ja säilyttää niistä kopioita. Pidätämme oikeuden kieltäytyä kuljetuksesta, jos et ole noudattanut näitä vaatimuksia tai jos matkustusasiakirjat eivät näytä olevan kunnossa.

 

13.3 Sisäänpääsyn epääminen

 

Jos sinulta evätään pääsy mihinkään maahan, sinun on maksettava mahdolliset sakot tai maksut, jotka asianomainen hallitus on arvioinut meille, ja sinun kuljettamisesta kyseisestä maasta aiheutuvat kustannukset. Me emme palauta kuljetuksesta perittyä hintaa kieltäytymispisteeseen tai pääsyn epäämiseen.

 

13.4 MATKUSTAJA VASTAA SAKOISTA, PIDÄTYSKULUISTA JNE.

 

Jos joudumme maksamaan sakkoja tai seuraamusmaksuja tai maksamaan kustannuksia, koska et noudata asianomaisten maiden lakeja, määräyksiä, vaatimuksia tai muita matkavaatimuksia tai esitä vaadittuja asiakirjoja, sinun on korvattava meille niin maksetut määrät tai näin aiheutuneet menot. Voimme soveltaa tällaisiin maksuihin tai kuluihin lippusi käyttämättömän kuljetuksen arvoa tai hallussamme olevia varoja.

 

13.5 TULLITARKASTUS

 

Tarvittaessa sinun tulee osallistua matkatavaroiden tarkastukseen tulli- tai muiden valtion virkamiesten toimesta. Emme ole vastuussa sinulle mistään menetyksestä tai vahingosta, joka sinulle on aiheutunut tällaisen tarkastuksen aikana tai siitä, että et noudata tätä vaatimusta.

 

13.6 TURVATARKASTUS

 

Sinun on alistuttava hallitusten, lentoaseman virkamiesten, liikenteenharjoittajien tai meidän suorittamiin turvatarkastuksiin.

 

14 ARTIKLA - EI SOVELLETTAVA

 

15 ARTIKLA — VASTUU VAHINGOISTA

 

15.1 JS Aviationin ja jokaisen matkallesi osallistuvan Kuljettajan vastuu määräytyy sen omien kuljetusehtojen mukaan. Vastuuehtomme ovat seuraavat:

 

15.1.1 Vastuurajat matkustajille ja heidän matkatavaroilleen aiheutuneista vahingoista

 

15.1.1 (a) Korvaus kuoleman tai loukkaantumisen yhteydessä

Vastuu on rajoitettu toiminnassa käytettävän ilma-aluksen vastuuvakuutuksen tasoon.

 

15.1.1 (d) Matkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen tai muu vahingoittuminen ja viivästykset

Kirjattujen matkatavaroiden tapauksessa JS Aviation on vastuussa, vaikka se ei olisikaan tehnyt virhettä, elleivät matkatavarat ole viallisia. Kirjaamattomien matkatavaroiden tapauksessa JS Aviation on vastuussa vain virheestä. Matkatavaroiden viivästyessä JS Aviation on vastuussa vahingoista, ellei se ole ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi tai tällaisten toimenpiteiden toteuttaminen on mahdotonta. Vastuu matkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta tai muusta vahingoittumisesta tai matkatavaran viivästymisestä on rajoitettu toimintaan käytetyn ilma-aluksen vastuuvakuutuksessa ilmoitettuun määrään.

 

15.1.2 Muut ehdot ja vastuuvapauslausekkeet:

 

15.1.2 (a) Kaikki vahingonkorvausvelvollisuutemme pienenevät kaikesta huolimattomuudestasi, joka aiheuttaa tai myötävaikuttaa Vahinkoon sovellettavan lain mukaisesti.

 

15.1.2 (b) Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sovellettavien lakien tai hallituksen sääntöjen ja määräysten noudattamisesta tai siitä, että et noudata niitä.

 

15.1.2 (c) Ellei näissä kuljetusehdoissa ole muita erityisiä säännöksiä, olemme vastuussa sinulle vain ennakoitavista menetystä kompensoivista vahingonkorvauksista, jotka koskevat todistettuja välittömiä vahinkoja. Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa suostut siihen, ettemme ole vastuussa epäsuorista, välillisistä tai muista vahingonkorvauksista.

 

15.1.2 (d) Emme ole vastuussa matkatavarasi aiheuttamista vahingoista. Olet vastuussa vahingoista, jotka matkatavarasi on aiheuttanut muille henkilöille tai omaisuudelle, myös omaisuudellemme.

 

15.1.2 (e) Et saa pakata kirjattuihin matkatavaroihin esineitä, joita ei saa sisällyttää kirjattaviin matkatavaroihin kohdassa 8.3, mukaan lukien herkkiä tai helposti pilaantuvia esineitä, erityisarvoisia esineitä tai henkilökohtaisia ​​välttämättömiä esineitä, kuten rahaa, koruja, jalometalleja , tietokoneita, kameroita, matkapuhelimia, elektronisia laitteita, soittimia, laseja / aurinkolaseja, avaimia, lääkkeitä, arvopapereita tai muita arvoesineitä, osaketodistuksia, joukkovelkakirjoja ja muita arvokkaita asiakirjoja, yritysasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyystodistuksia, tai näytteitä. Emme ole vastuussa vahingoista, menetyksistä tai seurauksista, jos pakkaat nämä tavarat matkatavaroihisi.

 

15.1.2 (f) Emme ole vastuussa fyysisestä kunnostasi johtuvista sairauksista, vammoista tai vammaisuudesta, mukaan lukien kuolema, tai tällaisen tilan pahenemisesta. Emme ole vastuussa minkäänlaisen sairauden välittymisestä sinulta tai muilta matkustajilta ennen lentoja, lentojen jälkeen tai niiden aikana.

 

15.1.2 (g) Kuljetussopimus, mukaan lukien nämä kuljetusehdot sekä vastuun poissulkemiset tai rajoitukset, koskevat valtuutettuja edustajiamme, palvelijoitamme, työntekijöitämme ja edustajiamme samalla tavalla kuin meitä. Meiltä ja tällaisilta valtuutetuilta edustajilta, työntekijöiltä, ​​edustajilta ja henkilöiltä takaisin perittävä kokonaismäärä ei saa ylittää omaa mahdollista vastuumääräämme.

 

15.1.2 (h) Mikään näissä kuljetusehdoissa ei voi poistaa sellaisia vastuun poissulkemisia tai rajoittamisia, joista on määrätty yleissopimuksen tai sovellettavien lakien nojalla, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

 

 

16 ARTIKLA - VAATIMUSTEN JA TOIMIEN MÄÄRÄAJAT

 

16.1 ILMOITUS VAATIMUKSISTA

 

Matkatavaroiden haltijan toimesta tapahtuva matkatavaroiden vastaan ottaminen ilman valitusta on riittävä näyttö matkatavaroiden toimittamisesta hyvässä kunnossa ja kuljetussopimuksen mukaisesti, ellei toisin osoiteta.

 

Jos haluat tehdä kirjatun matkatavaran vahingoittumista koskevan vaatimuksen tai kanteen, sinun on ilmoitettava siitä meille heti, kun huomaat vahingon, ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta. Jos haluat tehdä kirjatun matkatavaran viivästymistä koskevan vaatimuksen tai kanteen, sinun on ilmoitettava asiasta meille 21 (21) päivän kuluessa matkatavaran luovuttamisesta käytettäväksi. Jokainen tällainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

 

16.2 TOIMIEN RAJOITUS

 

Kaikki vahingonkorvausoikeudet raukeavat, jos kanne ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa saapumisesta määränpäähän, päivästä, jolloin ilma-aluksen oli määrä saapua, tai päivästä, jona kuljetus pysähtyi. Vanhentumisajan laskentatapa määritetään sen tuomioistuimen laissa, jossa asia käsitellään.

 

 

17 ARTIKLA - MUUT EHDOT

 

Sinua ja matkatavaroitasi kuljetetaan myös tiettyjen muiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti, joita sovelletaan tai jotka olemme hyväksyneet. Nämä määräykset ja ehdot vaihtelevat ajoittain ja ovat tärkeitä. Ne koskevat muun muassa; ilman huoltajaa olevien alaikäisten, raskaana olevien naisten ja sairaiden matkustajien kuljettamista, elektronisten laitteiden ja tarvikkeiden käytön rajoituksia ja alkoholijuomien käyttöä ilma-aluksessa.

 

Näitä asioita koskevat määräykset ja ehdot ovat saatavilla pyynnöstä.

 

18 ARTIKLA — TULKINTA

 

Näiden kuljetusehtojen kunkin artiklan otsikko on kirjoitettu vain asian löytämisen helpottamiseksi, eikä otsikkoa tule käyttää tekstin tulkintaan.

 

19 ARTIKLA — MUUTOKSET JA VAPAUTUS

 

Kenelläkään valtuutetulla edustajalla, palvelijalla, työntekijällä tai edustajalla ei ole valtuuksia muuttaa, muokata tai vapauttaa ketään näiden kuljetusehtojen määräyksien noudattamisvelvoitteesta.

 

JS AVIATION, JOEN SERVICE OY

bottom of page