top of page
Safety is built together - turvallisuus rakennetaan yhdessä

With this form you can contribute to building safety at JS Aviation. You can submit any kind of observation or event information that could help in maintaining and developing a safe operational environment at JS Aviation. Every submission will be taken into the continuous Safety Management System (SMS) operation of the company.

 

Tällä lomakkeella voit kertoa mistä tahansa havainnosta tai tapahtumasta, joka voisi auttaa turvallisen toimintaympäristön ylläpidossa ja edelleen kehittämisessä JS Aviationin toiminnassa. Kaikki lähetetyt tiedot käsitellään yhtiön turvallisuuden hallintajärjestelmässä (SMS)

bottom of page